Toimintasuunnitelma

 
Haapajärven JHL ry:n toimintasuunnitelma ja -kalenteri  
Tapahtuma/tehtäväTavoiteKuka järjestääMilloinTA
varattu
summa
Arviointi
(tekemisen jälkeen)
     
Järjestötoiminta          
Tehdään jäsenkartoitus osaston jäsenistöstä (maksavat jäsenet, vapaajäsenet ja eläkeläiset) sekä työpaikoista ja ammattinimikkeistä (Hyödynnetään Opendrasta saatavia  raportteja)Ennakkotietoa  tulevaisuuden talouden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteenJäsenasiainhoitajaTammi-helmikuu Hallituksen kokous     
Jäsenhankinta ja jäsenkiinnittyminen
Järjestäminen
- Hankkia 10 jäsentä lisää
- Järjestöllisen vahvuuden
  lisääminen
- Työpaikkakäynnit
hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehetkoko vuosi       
Yhdistysrakenteeseen liittyvät toimenpiteetSaada toimiva yhdistysrakenne ja edistää järjestäytymistä  uudistuvassa ympäristössähallituksen jäsenetTammi - maaliskuu       
Järjestöllisten valmiuksien
nostaminen
Varmistaa  yhdistyksen valmius järjestöllisiin toimenpiteisiinhallituksen jäsenet luottamusmiehetTammi - helmikuu       
Pikkujoulu tms. tapaaminen hyvän
ruuan ääressä
Mukavaa yhdessä oloa vuoden päätteeksi ja kiitos jäsenille kuluneesta vuodestahallitusMarras - joulukuu       
Uimaliput 10 kpl/jäsen/vuosiKannustaa jäseniä ylläpitämään kuntoaan ja työkykyäänhallituskoko vuosi       
Jäsenien muistaminen 50- ja 60-
vuosi merkkipäivinä
Kortti ja lahjakortti
huomioida jäsenen juhlapäivä
Puheenjohtajakoko vuosi Hallituksen kokous     
Yhdistyksen mökin kunnostustalkoot (suunnitteli, valmistelu ja kutsu jäsenille)Yhdessä tekemisen iloa ja yhteishengen luomistaHallitus
Mökkivastaava
Sihteeri
Toukokuu       
Teatteriretki/risteily/kylpyläreissu jäsenille ja paikalliset kulttuuritapahtumatYhteishengen kohottaminenHallitus
Puhenjohtaja
Sihteeri
Keväällä tai syksyllä50 € / jäsen
(maksava)
      
 
Haapajärven JHL ry:n toimintasuunnitelma ja -kalenteri     
Tapahtuma/tehtäväTavoiteKuka järjestääMilloinTA
varattu
summa
Arviointi
(tekemisen jälkeen)
     
Edunvalvonta          
Kartoitetaan edunvalvonnan epäkohdat ja etsitään niihin ratkaisuja hallituksen jäsenet luottamusmiehetKoko vuosi       
Paikallisen ja alueellisen edunvalvontakyvyn korottaminen- Uusien luottamusmiesten ja
  työsuojeluvaltuutettujen hankinta
  ja innostaminen aktiiviksi
-Muuttuvan toimintaympäristön huomioonottaminen toiminnassa
hallituksen jäsenet  luottamusmiehetKoko vuosi       
Yhdistyksen ja yhdistysten luottamusmiestapaamisetVertaistuki ja osaamisen vahvistaminenLuottamusmies kutsuuLokakuu Hallituksen kokous     
Luottamusmies- ja työsuojeluvaalit  Tarvittaessa       
Koulutus          
Yhdistyksen omat kurssit ja liiton kurssitYhdistysten toimihenkilöt ja luottamusmiehet käyvät tarvittavat edunvalvonta ja järjestökoulutuksetHallitus  LuottamusmiehetKoko vuosi       
ViestintäkurssiViestintätaitojen parantaminen kaikki aktiivitHallituksen jäsenet
Sihteeri
Kevät       
Hallituksen jäsenten kurssiJärjestöjohtaminen -koulutus Syksy       
JäsenkoulutusAjankohtaisesta asiasta tiedottaminen Kevät       
Paikallinen sopiminen - koulutukseen osallistuminenYhdistyksen hallituksen jäsenten ja luottamusmiesten koulutus         
 
Haapajärven JHL ry:n toimintasuunnitelma ja -kalenteri     
Tapahtuma/tehtäväTavoiteKuka järjestääMilloinTA
varattu
summa
Arviointi
(tekemisen jälkeen)
     
                 Tiedotus: mitä, kenelle, milloin, miten         
Jäsenkirjeet / viestitJäsenten tavoittaminenHallitusKoko vuosi       
Tiedostuskanavat kuntoon
(Ilmoitustaulut, kotisivut, jäsenten sähköpostiosoitteet, facebook)
Näkyvyyden parantaminen
Tiedottaminen
Nettisivuista vas-
 taava
Facebook ryhmäs-
 tä vastaavat
Hallituksen jäsenet
        
Liiton esitteiden ja oppaiden esille tuominen työpaikoillaTiedottamisen kohdentaminen oikealle ammattiryhmälle / jäsenilleHallitus        
Lehtikirjoituksia
(yhteiskuntavaikuttaminen)
Yhdistyksen toiminta näkyväksi työyhteisössä/kunnassa/alueellaHallitus
Pääluottamusmies
Muut luottamus- miehet
        
           
           
           
           
          
 Haapajärven JHL ry:n toimintasuunnitelma ja -kalenteri     
AjankohtaTapahtumaPaikkaAika     
TammikuuHallituksen kokous
presidentinvaalien ensimmäinen kierros
KaupungintaloTammikuu
su 28.01.2018
     
HelmikuuTyöpaikkakäynnit
Hallituksen kokous
Presidentinvaalien mahd. toinen vaalipäivä
KaupungintaloHelmikuu
su 11.02.2018
     
MaaliskuuTyöpaikkakäyntejä
Hallituksen kokous, kevätkokousasiat
Kevätkokous teemana mm. muutokset yhdistyksen toimintaympäristössä, jäsenhankinta, jäsenkiinnittyminen
Kaupungintalo

Kaup.talo, muu kokoustila
Maaliskuu

31.03 mennessä
     
HuhtikuuHallituksen kokousKaupungintaloHuhtikuu     
ToukokuuHallituksen kokous
Mahdollisesti yhdistyksen retki
KaupungintaloToukokuu     
KesäkuuHallituksen kokous
Uusien jäsenten tapaaminen
Kaupungintalo
Yhdistyksen mökki
Kesäkuu
Kesäkuussa
     
HeinäkuuLOMALOMALOMA     
ElokuuHallituksen kokousKaupungintaloElokuu     
SyyskuuHallituksen kokous, tarvittaessaKaupungintalo      
LokakuuHallituksen kokousYhdistyksen kokoustilaLokakuu     
MarraskuuHallituksen kokous
Syyskokous, sääntöjen määräämät asiat
KaupungintaloMarraskuu
30.11 mennessä
     
JoulukuuHallituksen kokous, tarvittaessaKaupungintaloJoulukuu     

Tämä sivuhaara soveltuu julkiselle esittelylle yhdistyksen toiminnasta.

Voit linkittää tähän sivuhaaraan myös yhdistyksen toimintaan liittyviä asiakirjoja, kuten toimintakertomuksia.

Yhdistyksen asiakirjoista löydät lisätietoa Yhdistystieto.fi -palvelusta.